Tjänster

image
image

Renoveringsarbeten: bostads- och husrenoveringar, ombyggnads - och tillbyggnadsarbeten.

Våtrums arbeten så som renovering av badrum, samt kakel och golvläggning.

Snickeriarbeten samt inredningsmontering, innertak samt även installation av spotlightsbelysning.

Målningsarbeten: inom- och utomhus (fasad-, tak- och golvmålning), tapetsering

Elarbeten: genom underentreprenör med elbehörighet.

Rör - och ventilationsarbeten: genom underentreprenör med behörighet.